Hadiah Sastera Perdana Malaysia

Hadiah Sastera Perdana Malaysia memberikan pengiktirafan bertaraf nasional kepada karya sastera tanah air yang bermutu yang terbit/tersiar dalam tahun penilaian. Gagasan awal pemberian hadiah kepada karya sastera tercetus hasil daripada laporan Jemaah Hakim Peraduan Mengarang Novel 10 Tahun Merdeka pada tahun 1970. YAB Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia telah menubuhkan sebuah panel penilai dengan tugas-tugas khas pada 24 Julai 1971 untuk menilai karya sastera bagi tujuan pengiktirafan. Hadiah berprestij yang dilaksanakan pada setiap tahun ini dikenali sebagai Hadiah Karya Sastera pada tahun 1971 (1971-1976). Pemberian hadiah ini terhenti sementara pada tahun 1977 hingga 1980. DBP yang mewakili kerajaan Malaysia mengambil inisiatif meneruskan kesinambungan untuk menilai karya sastera pada tahun 1981. Pemberian hadiah ini dilaksanakan secara dwitahunan dan dikenali sebagai Hadiah Sastera Malaysia (1981-1995). Hadiah ini kemudiannya dinaik taraf dan diberikan nama baharu, iaitu Hadiah Sastera Perdana Malaysia (HSPM) mulai tahun 1996.  

 


Kemaskini pada 2020-02-21 19:01:47 daripada Pentadbir Sistem

  •  
  • Print
  • Email this page

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk pada Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam Paparan terbaik Internet Explorer 9.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.