KARYAWAN TAMU - TAFSIRAN DAN TUJUAN

 DASAR PEMILIHAN
TANGGUNGJAWAB
KEMUDAHAN
PENERBITAN KARYA
MESYUARAT PENGURUSAN
KUASA MESYUARAT PENGURUSAN
KUASA DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP AHLI MESYUARAT
BORANG KARYAWAN TAMU

 


TAFSIRAN

 • Karyawan Tamu Dewan
  Seorang tokoh karyawan yang dilantik oleh DBP untuk menghasilkan karya bagi DBP dan melaksanakan khidmat perundingan sebagaimana yang ditetapkan di bawah tataurusan ini. 
 • DBP/Dewan
  Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia. 
 • Lembaga Pengelola
  Lembaga Pengelola DBP, Malaysia. 
 • Tataurusan
  Tataurusan ini sebagaimana yang digubal pada asalnya atau sebagaimana yang dipinda dari semasa ke semasa, mengikut keperluan. 
 • Alamat
  Urus Setia Karyawan Tamu DBP, 
  Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, 
  Tingkat 28, Menara DBP,
  Jalan Dewan Bahasa 
  50460 KUALA LUMPUR. 
 • Projek
  Projek termasuklah pengkaryaan melalui penyelidikan dan penulisan yang menghasilkan karya secara konvensional dan elektronik, yang merangkumi karya kreatif dan bukan kreatif, sama ada asli atau/dan terjemahan, dalam bahasa Melayu atau bahasa asing atau bahasa-bahasa yang difikirkan sesuai sebagaimana diputuskan oleh Mesyuarat Pengurusan DBP. 
 • Jawatankuasa Pengurusan
  Mesyuarat Pengurusan DBP yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dan kegiatan agar mencapai matlamat Karyawan Tamu DBP.
   

TUJUAN

Program Karyawan Tamu Dewan bertujuan untuk menyediakan kemudahan bagi melahirkan lebih banyak karya asli atau terjemahan yang bermutu, yang ditulis oleh penulis yang dilantik khusus oleh DBP, berdasarkan pengalaman serta ketokohannya dalam sesuatu bidang ilmu dan pengalaman kerjayanya yang cemerlang.

   


 

 


Kemaskini pada 2017-08-17 16:30:12 daripada Pentadbir Sistem

 •  
 • Print
 • Email this page

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk pada Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam Paparan terbaik Internet Explorer 9.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.