Pedoman dan Panduan Bahasa Melayu

Sebagai amalan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan berkesan sepanjang masa, pihak DBP telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan beberapa siri pedoman bahasa, lembar bahasa, senarai istlah mengikut bidang serta panduan bahasa khasnya buat pelanggan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang terdiri daripada kalangan guru, pelajar, kakitangan awam, karyawan dan individu. Bahan boleh dimuat turun secara percuma.  

Ke Arah Bahasa Melayu Yang Berkesan.(Bil. 1)image Ungkapan Umum Media Penyiaran dan Tajuk Karyawan image
Ke Arah Bahasa Melayu Yang Berkesan.(Bil 3(1/2000)image Tatacara Pengesahan Bahasa Kebangsaan dalam Iklan image
Ke Arah Bahasa Melayu Yang Berkesan Bil 1/2001(4)image Koleksi Lembar Bahasa Bil 1image
Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu image Panduan Singkatan Khidmat Pesanan Ringkas [SMS] Bahasa Melayu image
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu image Sajian Makanan (Senarai Nama dan Ungkapan Umum) image
Panduan Penyusunan Kamus Istilah image Istilah Aeroangkasa  image
Panduan Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi image Istilah Sains Politik image
Istilah Keluaran Kayu image Istilah Perubatan Keluarga image
Istilah Fotografi image Istlilah Perbankan image
Istllah Pasaran Modal image Istilah Perhotelan image
Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi image Istilah Ekonomi/Pentadbiran Perniagaan image
Istilah Undang-undang image Istilah Komputer image
   


Bagi yang tiada perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader dari http://www.adobe.com  bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan.
 


Kemaskini pada 2017-08-16 21:54:45 daripada Pentadbir Sistem

  •  
  • Print
  • Email this page

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk pada Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam Paparan terbaik Internet Explorer 9.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.