Perkhidmatan

Bunyi Haiwan

Jan 09, 2017 - Laman web ini disediakan untuk menyokong kandungan yang terdapat dalam Buku Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar (Masalah Pembelajaran) Tahun 4 Laman web ini telah disusun mengikut muka surat dan unit-unit tertentu,  yang diterbitkan oleh DBP. Pihak kami berharap agar pihak guru dan murid dapat menggunakan laman web ini seoptimum mungkin. Sekian, terima kasih.     Bunyi Haiwan   HALAMAN 15   Harimau Berlari Mainkan lagu   Burung Terbang Mainkan lagu ...
Tags matched : Perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/762

Bentuk Muka Bumi

Jan 09, 2017 - Laman web ini disediakan untuk menyokong kandungan yang terdapat dalam Buku Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar (Masalah Pembelajaran) Tahun 4 Laman web ini telah disusun mengikut muka surat dan unit-unit tertentu,  yang diterbitkan oleh DBP. Pihak kami berharap agar pihak guru dan murid dapat menggunakan laman web ini seoptimum mungkin. Sekian, terima kasih.   Bentuk Muka Bumi   HALAMAN 28   Maklumat  bentuk muka bumi Muat turun    Panduan ...
Tags matched : Perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/764

Lagu Deria Saya

Jan 09, 2017 - Laman web ini disediakan untuk menyokong kandungan yang terdapat dalam Buku Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar (Masalah Pembelajaran) Tahun 4 Laman web ini telah disusun mengikut muka surat dan unit-unit tertentu,  yang diterbitkan oleh DBP. Pihak kami berharap agar pihak guru dan murid dapat menggunakan laman web ini seoptimum mungkin. Sekian, terima kasih.     Lagu Deria Saya   HALAMAN 9   Air Pasang Pagi Mainkan lagu   Panduan muat ...
Tags matched : Perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/760

Academy DBP

Nov 16, 2016 - E-mel:akademi@dbp.gov.my Muat turun borang VISION To become a professional and superior training centre for language, literature and publishing at the national and international levels   MISION To co-ordinate professional courses on language, literature and publishing; To guide implementation of the teaching of language, literature and publishing in an effort to develop the language, literature and publications; To establish a collaborative network with language, literature and publishing ...
Tags matched : Perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/724

ABJAD T

Nov 02, 2016 - ABJAD T     : 8427
Tags matched : Perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/232

HIMPUNAN KATA SASTERA MELAYU LAMA - ABJAD S

Nov 02, 2016 -  HIMPUNAN KATA SASTERA MELAYU LAMA - ABJAD S Rujukan: HSJ - Hikayat Sempurna Jaya HMTJK - Hikayat Misa Taman Jaeng Kusuma SSM - Syair Sultan Maulana SMA - Syair Madhi HACT - Hikayat Anggun Cik Tunggal   1. Kosa Kata : sabuk (سابق) Jw.   Makna : bengkung, ikat pinggang daripada kain (sutera) dll.   Contoh Ayat Klasik : maka pada masa itu Pangeran Sempurna Jaya menggosok hujung kerisnya dengan sabuknya.   Petikan Sumber : HSJ, hlm. 135         2. ...
Tags matched : Perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/230

HIMPUNAN KATA SASTERA MELAYU LAMA - ABJAD B

Nov 02, 2016 -   HIMPUNAN KATA SASTERA MELAYU LAMA - ABJAD B   Rujukan: SSS - Syair Seratus Siti HSJ - Hikayat Sempurna Jaya SMA - Syair Madhi HMTJK - Hikayat Misa Taman Jayeng Kusuma SKAB - Syair Kamar al-Badri HPP - Hikayat Parang Putting SM - Sejarah Melayu SBP - Syair Burung Pungguk 1. Kosa Kata : bahari (بهري)   Makna : Indah, elok, molek, bijaksana   Contoh Ayat Klasik : Setelah sampai tuan puteri, Berangkat pula ...
Tags matched : Perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/228

HIMPUNAN KATA MELAYU LAMA - ABJAD A

Nov 02, 2016 -  HIMPUNAN KATA MELAYU LAMA - ABJAD A   Rujukan: HHT - Hikayat Hang Tuah PM(BP) - Pantun Melayu Balai Pustaka HMM - Hikayat Merong Mahawangsa SMA - Syair Madhi HUDM - Hikayat Upu Daeng Menambun SM - Sejarah Melayu HACT - Hikayat Anggun Cik Tunggal SSM - Syair Sultan Maulana   1. Kosa Kata : adipati (اديفات)(Jw.)   Makna : kepala daerah   Contoh Ayat Klasik : Syahadan segala raja-raja dan adipati yang di atas ...
Tags matched : Perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/226

Kosa Kata

Nov 02, 2016 - ABJAD U         udam ( ﺍﻮﺩﻢ )  ( HPJP, hlm.59)          Takrif: muram, suram Contoh : akan cahaya pelita pun suramlah kerana sinar muka Putera Jayapati itu.    udik  ( ﺍﻮﺩﻴق ) (HSJ,hlm.69)    Takrif: bahagian hulu sungai Contoh: sekalian orang yang di tanah sebelah udik yang hampir desa dan dusun itu semuanya habis menutup kuping tiada tertahan mendengar suara ...
Tags matched : Perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/224

Kota Kata

Nov 02, 2016 - KOTA KATA 1. Kata : LAKARAN BEBAS   Kelas kata : kata nama   Bidang : Seni lukis   Takrif : lakaran yang dibuat secara bebas tanpa menggunakan pembaris, sesiku dan sebagainya   2. Kata : LAKARAN BENTUKAN   Kelas kata : kata nama   Bidang : Seni lukis   Takrif : lakaran yang menggambarkan asas bentuk tiga dimensi   3. Kata : LAKON BISU   Kelas kata : kata nama   Bidang : Sastera   Takrif : pertunjukan dalam bentuk pantomim ...
Tags matched : Perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/222

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk pada Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam Paparan terbaik Internet Explorer 9.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.