aktiviti

06 Disember 2021

Dec 11, 2020 - Ziarah Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Tengah (DBPWTgh.) ke Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan (Negeri FM). Kunjungan bertujuan bagi mengeratkan lagi hubungan dua hala antara DBPWTgh. dengan Negeri FM sebagai rakan sinergi pengembangan bahasa kebangsaan. Pelbagai perkara dibincangkan bagi memartabatkan bahasa dan sastera kebangsaan di Negeri Sembilan melalui media penyiaran, khususnya Negeri FM. DBPWTgh. diwakili oleh Pengarah, Encik Hassan Alias manakala Negeri FM diwakili oleh Timbalan ...
Tags matched : aktiviti
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/1353

Pertandingan Pidato Bahasa Jiwa Bangsa 2021.

Dec 08, 2020 -     Pertandingan Pidato Bahasa Jiwa Bangsa 2021. Tarikh tutup penyertaan dilanjutkan pada 30 September 2021. Segera imbas kod QR atau klik maklumat lanjut.  
Tags matched : aktiviti
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/1343

KARYAWAN TAMU - KUASA DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP AHLI MESYUARAT PENGURUSAN

Nov 03, 2016 -   TAFSIRAN & TUJUAN DASAR PEMILIHAN TANGGUNGJAWAB KEMUDAHAN PENERBITAN KARYA MESYUARAT PENGURUSAN KUASA MESYUARAT PENGURUSAN KUASA DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP AHLI MESYUARAT BORANG KARYAWAN TAMU   KUASA DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP AHLI MESYUARAT PENGURUSAN (DALAM URUSAN KARYAWAN TAMU) Mesyuarat Pengurusan hendaklah menjalankan tanggungjawab yang berikut: 1. Merangka Dasar Pelaksanaan Karyawan Tamu Dewan dan mendapatkan kelulusan daripada pihak-pihak yang berkenaan. 2. Menjadi ...
Tags matched : aktiviti
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/399

KARYAWAN TAMU - KUASA MESYUARAT PENGURUSAN

Nov 03, 2016 -   TAFSIRAN & TUJUAN DASAR PEMILIHAN TANGGUNGJAWAB KEMUDAHAN PENERBITAN KARYA MESYUARAT PENGURUSAN KUASA MESYUARAT PENGURUSAN KUASA DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP AHLI MESYUARAT BORANG KARYAWAN TAMU   KUASA MESYUARAT PENGURUSAN Keahlian Mesyuarat Pengurusan adalah seperti yang berikut: i. Melantik Karyawan Tamu mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Tataurusan ini.  ii. Menimbang, menapis dan memilih projek dan Karyawan Tamu Dewan  iii. Mengundang individu dalam ...
Tags matched : aktiviti
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/396

KARYAWAN TAMU - PENERBITAN KARYA

Nov 03, 2016 -   TAFSIRAN & TUJUAN DASAR PEMILIHAN TANGGUNGJAWAB KEMUDAHAN PENERBITAN KARYA MESYUARAT PENGURUSAN KUASA MESYUARAT PENGURUSAN KUASA DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP AHLI MESYUARAT BORANG KARYAWAN TAMU   PENERBITAN KARYA Keutamaan dan hak menerbitkan hasil projek Karyawan Tamu Dewan yang telah selesai hendaklah diberikan kepada DBP.  Jika atas sebab-sebab tertentu DBP tidak dapat menerbitkan projek Karyawan Tamu Dewan, maka Karyawan Tamu Dewan yang berkenaan boleh ...
Tags matched : aktiviti
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/388

KARYAWAN TAMU - TAFSIRAN DAN TUJUAN

Nov 03, 2016 -   DASAR PEMILIHAN TANGGUNGJAWAB KEMUDAHAN PENERBITAN KARYA MESYUARAT PENGURUSAN KUASA MESYUARAT PENGURUSAN KUASA DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP AHLI MESYUARAT BORANG KARYAWAN TAMU   TAFSIRAN Karyawan Tamu Dewan Seorang tokoh karyawan yang dilantik oleh DBP untuk menghasilkan karya bagi DBP dan melaksanakan khidmat perundingan sebagaimana yang ditetapkan di bawah tataurusan ini.  DBP/Dewan Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia.  Lembaga Pengelola Lembaga Pengelola DBP, ...
Tags matched : aktiviti
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/378

KARYAWAN TAMU - KEMUDAHAN-KEMUDAHAN

Nov 03, 2016 -   TAFSIRAN & TUJUAN DASAR PEMILIHAN TANGGUNGJAWAB KEMUDAHAN PENERBITAN KARYA MESYUARAT PENGURUSAN KUASA MESYUARAT PENGURUSAN KUASA DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP AHLI MESYUARAT BORANG KARYAWAN TAMU   KEMUDAHAN-KEMUDAHAN UNTUK KARYAWAN TAMU Warganegara Malaysia Karyawan Tamu Dewan warganegara Malaysia akan menerima geran berjumlah RM 60,000.00 setahun yang akan dibayar mengikut kemajuan projek dalam tempoh pelantikan.  Cukai pendapatan Karyawan Tamu Dewan yang dikenakan ...
Tags matched : aktiviti
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/386

KARYAWAN TAMU -TANGGUNGJAWAB

Nov 03, 2016 -   TAFSIRAN & TUJUAN DASAR PEMILIHAN TANGGUNGJAWAB KEMUDAHAN PENERBITAN KARYA MESYUARAT PENGURUSAN KUASA MESYUARAT PENGURUSAN KUASA DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP AHLI MESYUARAT BORANG KARYAWAN TAMU   TANGGUNGJAWAB KARYAWAN TAMU DEWAN Menandatangani perjanjian yang mengandungi syarat-syarat dan perkara-perkara yang perlu dipatuhi sebelum memulakan tanggungjawab sebagai Karyawan Tamu Dewan.  Menyiap dan menyempurnakan projek dalam tempoh pelantikan yang akan diputuskan oleh ...
Tags matched : aktiviti
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/384

KARYAWAN TAMU - DASAR PEMILIHAN

Nov 03, 2016 -   TAFSIRAN & TUJUAN TANGGUNGJAWAB KEMUDAHAN PENERBITAN KARYA MESYUARAT PENGURUSAN KUASA MESYUARAT PENGURUSAN KUASA DAN TANGGUNGJAWAB SETIAP AHLI MESYUARAT BORANG KARYAWAN TAMU   DASAR PEMILIHAN  Karyawan Tamu Dewan boleh dilantik daripada warganegara Malaysia atau bukan warganegara Malaysia untuk menghasilkan karya yang unggul dan signifikan, yang boleh menyumbang ke arah memperkaya khazanah ilmu dan ketamadunan bangsa dalam bahasa yang ditetapkan dalam Perkara ...
Tags matched : aktiviti
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/381

Kegiatan Sastera Antarabangsa

Nov 03, 2016 -  PROMOSI SASTERA DAN SASTERAWAN Pertemuan Penulis Asia Tenggara (PPAT)  Pembinaan LAMAN WEB PENULIS ASIA TENGGARA ini adalah hasil resolusi Pertemuan Penulis Asia Tenggara tahun 2001 (26 hingga 29 Oktober) di Hotel Crown Princess, Kuala Lumpur. Laman yang dicadangkan bertujuan sebagai laman serantau untuk komunikasi, pertukaran maklumat dan sebagai arkib bagi karya-karya sastera.               Melalui pewujudan ...
Tags matched : aktiviti
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/374

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk pada Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam Paparan terbaik Internet Explorer 9.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.