perkhidmatan

Kajian Pemikiran Tokoh

Nov 01, 2016 -   Kajian ini merupakan satu langkah awal untuk mengetengahkan dan mendokumantasikan ketokohan dan pemikiran tokoh bahasa dan tokoh bukan bahasa Melayu yang banyak berjuang dalam memartabatkan bahasa Melayu melalui karya-karya mereka. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada mereka berdasarkan sumbangan besar mereka terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu. Terdapat tiga kajian pemikiran tokoh yang selesai/sedang dilaksanakan iaitu:   ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/105

Penulisan Sejarah Bahasa Melayu

Nov 01, 2016 - Projek ini dilaksanakan bagi menelusuri sejarah perkembangan bahasa Melayu melalui naskhah lama dan bagi mengetengahkan hasil kajian yang berkaitan dengan bahasa, persuratan dan kebudayaan Melayu di alam Melayu, iaitu daerah yang mewarisi tradisi tamadun Melayu. Di samping itu, bagi memperkayakan lagi khazanah penulisan sejarah bahasa Melayu dengan memberi peluang kepada penyelidik untuk menghasilkan penulisan ilmiah yang menjadi pemangkin kepada penerbitan ilmiah dalam bidang bahasa dan ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/103

Pengenalan Penyelidikan Sosiolinguistik

Nov 01, 2016 - Penyelidikan Sosiolinguistik Pengenalan Penyelidikan Sosiolinguistik merupakan salah satu lagi program Bahagian Penyelidikan Bahasa selain Penyelidikan Linguistik yang menjalankan kajian bahasa dalam hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat dalam rangka usaha mengembangkan dan memartabatkan bahasa Melayu. Program ini bermatlamat untuk: Melaksanakan kajian tahap penggunaan bahasa kebangsaan dalam ranah yang berimpak tinggi bagi tujuan perlaksanaan program tindakan peluasan dan pemantapan ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/99

Pengenalan Penyelidikan Linguistik

Nov 01, 2016 - Penyelidikan Linguistik Pengenalan Penyelidikan Linguistik Bahasa Melayu merupakan salah satu program penyelidikan yang ditangani oleh Bahagian Penyelidikan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia yang berwibawa. Program ini bermatlamat untuk: Menyediakan prasarana kepustakaan bahasa Melayu khususnya yang berkaitan dengan pedoman bahasa Melayu dan akronim bahasa Melayu untuk rujukan pengguna bahasa. Mengkaji masalah-masalah ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/96

Penyelidikan MABBIM

Nov 01, 2016 - Penyelidikan MABBIM Terdapat tiga projek penyelidikan MABBIM berdasarkan keputusan Jawatankuasa Penyelidikan/Komisi Penelitian MABBIM yang telah/sedang diteliti iaitu Kajian Keberterimaan istilah MABBIM Ilmu Dasar (Biologi, Kimia, Fizik dan Matematik), Kajian Variasi istilah MABBIM dan Kajian Sikap Bahasa Generasi Muda Terhadap Bahasa Melayu. 1.     Kajian Keberterimaan istilah MABBIM Ilmu Dasar (Biologi, Kimia, Fizik dan Matematik)  Kajian ini bertujuan untuk ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/95

Kajian Keperluan Pengguna Bahasa

Nov 01, 2016 - Kajian Keperluan Pengguna Bahasa Kajian ini meneliti keperluan pengguna bahasa berdasarkan Khidmat Nasihat Bahasa DBP (KNB DBP) berkaitan dengan keperluan pengguna bahasa dengan melihat kekerapan pertanyaan pengguna dalam KNB DBP dan seterusnya menghasilkan sebuah pedoman bagi menangani masalah yang dihadapi pengguna berlandaskan soalan yang diajukan dalam KNB DBP. Mengkaji soalan KNB DBP ini penting dalam usaha menghasilkan pedoman bahasa yang berasaskan kekerapan soalan yang diajukan pengguna ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/93

Pedoman Bahasa Melayu

Nov 01, 2016 - Pedoman Bahasa Melayu Projek Pedoman Bahasa Melayu terbahagi kepada dua iaitu Penggubalan Pedoman Bahasa Melayu-Penjodoh Bilangan Bahasa Melayu dan Penggubalan Pedoman Bahasa Melayu Akronim Bahasa Melayu.     1.     Penggubalan Pedoman Bahasa Melayu-Penjodoh Bilangan Bahasa Melayu. Projek penggubalan ini merupakan kesinambungan penyediaan prasarana kepustakaan bahasa Melayu khususnya yang berkaitan dengan pedoman bahasa Melayu. Usaha ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/91

Data Korpus

Nov 01, 2016 - Data korpus merupakan data bahasa Melayu yang datangnya dalam dua bentuk tulisan dan bentuk lisan. Bentuk lisan seperti buku, majalah, surat khabar, makalah, monograf, dokumen, kertas kerja, efemeral, puisi, drama, kad bahan, surat, risalah dan sebagainya. Sementara bentuk lisan yang ditranskripsikan seperti ucapan, wawancara, temu bual, perbualan, dan sebagainya dalam pelbagai bentuk rakaman. Ruang ini disediakan untuk penyelidik membuat analisis kata bahasa melayu dari data korpus.   ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/88

Pangkalan Data Umum Bahasa Melayu

Nov 01, 2016 - Pangkalan Data Umum Bahasa Melayu Pangkalan Data Umum Bahasa Melayu menempatkan bahan-bahan rujukan, buku pedoman dan panduan bahasa Melayu dalam bentuk e-buku atau format-format lain yang dapat memudahkan capaian. Rujukan yang telah siap dibina ialah Tesaurus Bahasa Melayu Dewan yang boleh dicapai di prpm.dbp.gov.my. Bahagian Penyelidikan Bahasa juga sedang mengusahakan panduan dalam bentuk direktori penyelidik dan penyelidikan yang memuatkan  maklumat tentang ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://rujukan.dbp.gov.my/index.php/pages/view/85

Penggunaan laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka tertakluk pada Garis Panduan Portal myGovernment dan Laman Web/Portal Agensi-agensi Sektor Awam Paparan terbaik Internet Explorer 9.0 ke atas atau Google Chrome, resolusi 1024 x 768 pixel.